Monday 04 Jul Mon 04 Jul
Tuesday 05 Jul Tue 05 Jul
Wednesday 06 Jul Wed 06 Jul
Thursday 07 Jul Thu 07 Jul
Friday 08 Jul Fri 08 Jul
Saturday 09 Jul Sat 09 Jul
Sunday 10 Jul Sun 10 Jul
Fitness vrije training 07:00 - 07:55  
Fitness vrije training 08:00 - 08:55  
Senioren Small Group 08:15 - 08:40  
BBB (Buik, Benen, Billen) 09:00 - 09:55  
Fitness vrije training 09:00 - 09:55  
Pilates 09:00 - 10:00  
Fitness vrije training 10:00 - 10:55  
Pilates 10:00 - 11:00  
Fitness vrije training 11:00 - 11:55  
Fitness vrije training 12:00 - 12:55  
Fitness vrije training 13:00 - 14:00  
Medische revalidatie 13:00 - 13:55  
Fitness vrije training 14:00 - 14:55  
Fitness vrije training 15:00 - 15:55  
Streetdance 8+ 15:30 - 16:25  
Judo 4+ 15:45 - 16:45  
Fitness vrije training 16:00 - 16:55  
Judo 8+ 16:45 - 17:45  
Fitness vrije training 17:00 - 17:55  
Fitness vrije training 18:00 - 18:55  
BodyPump 18:45 - 19:40  
Fitness vrije training 19:00 - 19:55  
BodyBalance 19:30 - 20:30  
BBB (Buik, Benen, Billen) 19:45 - 20:40  
Fitness vrije training 20:00 - 20:55  
Fitness vrije training 21:00 - 21:55  
Fitness vrije training 08:00 - 08:55  
Fitness vrije training 09:00 - 09:55  
Fitness vrije training 10:00 - 10:55  
Fitness vrije training 11:00 - 11:55  
Fitness vrije training 12:00 - 12:55  
Fit en vitaal senioren 13:00 - 13:45  
Fitness vrije training 13:00 - 13:55  
Fitness vrije training 14:00 - 15:00  
Fitness vrije training 15:00 - 15:55  
Sport en Spel 15:45 - 16:30  
Fitness vrije training 16:00 - 16:55  
Streetdance 4+ 16:15 - 17:10  
Fitness vrije training 17:00 - 17:55  
Spinning 17:45 - 18:40  
Fitness vrije training 18:00 - 18:55  
Challenge class 18:45 - 19:40  
Fitness vrije training 19:00 - 19:55  
Pilates 19:30 - 20:25  
BodyPump 19:45 - 20:45  
Fitness vrije training 20:00 - 20:55  
Yoga 20:30 - 21:30  
Fitness vrije training 21:00 - 21:55  
Fitness vrije training 07:00 - 07:55  
Fitness vrije training 08:00 - 08:55  
Senioren Small Group 08:15 - 08:45  
Kinderopvang sporters 08:45 - 11:00  
BBB (Buik, Benen, Billen) 09:00 - 09:55  
Fitness vrije training 09:00 - 09:55  
Pilates 09:00 - 10:00  
Bootcamp 09:00 - 10:00  
SYNRGY 09:00 - 09:30  
Fitness vrije training 10:00 - 10:55  
Pilates 10:00 - 11:00  
Fitness vrije training 11:00 - 11:55  
Fitness vrije training 12:00 - 12:55  
Fitness vrije training 13:00 - 13:55  
Fitness vrije training 14:00 - 14:55  
Fitness vrije training 15:00 - 15:55  
Fitness vrije training 16:00 - 16:55  
Fitness vrije training 17:00 - 17:55  
Fitness vrije training 18:00 - 18:55  
Fitness vrije training 19:00 - 19:55  
Tai Chi 19:30 - 20:30  
Fitness vrije training 20:00 - 20:55  
BoksGym 20:45 - 21:40  
Fitness vrije training 21:00 - 21:55  
Fitness vrije training 08:00 - 08:55  
Challenge class 09:00 - 09:55  
Fitness vrije training 09:00 - 09:55  
Fitness vrije training 10:00 - 10:55  
Fitness vrije training 11:00 - 11:55  
Fitness vrije training 12:00 - 12:55  
Fitness vrije training 13:00 - 14:00  
Medische revalidatie 13:00 - 13:55  
Fitness vrije training 14:00 - 14:55  
Fitness vrije training 15:00 - 15:55  
BoksGym Jeugd 16:00 - 16:45  
Fitness vrije training 16:00 - 16:55  
Judo 8+ 16:00 - 17:00  
Fitness vrije training 17:00 - 17:55  
Streetdance 12+ 17:30 - 18:15  
Fitness vrije training 18:00 - 18:55  
Fitness vrije training 19:00 - 19:55  
Spinning 19:00 - 19:55  
BodyBalance 19:30 - 20:30  
Fitness vrije training 20:00 - 20:55  
Zumba 20:00 - 21:00  
Fitness vrije training 21:00 - 21:55  
BoksGym 08:00 - 08:40  
Fitness vrije training 08:00 - 08:55  
BodyBalance 08:45 - 09:45  
HIIT indoor 08:45 - 09:30  
Kinderopvang sporters 08:45 - 11:00  
Fitness vrije training 09:00 - 09:55  
Fitness vrije training 10:00 - 10:55  
Fitness vrije training 11:00 - 11:55  
Fitness vrije training 12:00 - 12:55  
Fit en vitaal senioren 13:00 - 13:45  
Fitness vrije training 13:00 - 13:55  
Fitness vrije training 14:00 - 14:55  
Fitness vrije training 15:00 - 15:55  
Fitness vrije training 16:00 - 16:55  
Fitness vrije training 17:00 - 17:55  
Fitness vrije training 18:00 - 18:55  
Fitness vrije training 19:00 - 19:55  
Fitness vrije training 20:00 - 20:55  
Fitness vrije training 08:00 - 08:55  
Core-workout 08:45 - 09:30  
Fitness vrije training 09:00 - 09:55  
HIIT outdoor 09:45 - 10:30  
Fitness vrije training 10:00 - 10:55  
Fitness vrije training 11:00 - 11:55  
Fitness vrije training 12:00 - 12:55  
Fitness vrije training 13:00 - 13:55  
Fitness vrije training 08:00 - 08:55  
Fitness vrije training 09:00 - 09:55  
Spinning 09:00 - 10:00  
Fitness vrije training 10:00 - 10:55  
BodyBalance 10:15 - 11:15  
BoksGym 11:00 - 11:55  
Fitness vrije training 11:00 - 11:55  
Fitness vrije training 12:00 - 12:55  
Fitness vrije training 13:00 - 13:55